Reglement Avondvierdaagse Rijen

AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie is niet verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor schade, ongevallen en/of ziekte, die de deelnemers veroorzaken, resp. overkomen, ongeacht de oorzaak hiervan. Deelname aan de avondvierdaagse betekent dat u hiermee instemt.

OPVOLGEN VAN AANWIJZINGEN
Iedereen die meewandelt met de Avondvierdaagse Rijen, verplicht zich tot het onvoorwaardelijke en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van de organisatie, de verkeersregelaars, de controleurs, de EHBO-ers en de politie. Al deze medewerkers zijn herkenbaar aan hun speciale kleding of A4D hesjes.

VERKEER
Wandelaars hinderen het overige verkeer zo min mogelijk en houden daarom zo veel mogelijk rechts, tenzij anders aangegeven.
Wandelaars houden het voetpad aan.
Op plaatsen in de route waar geen verkeersregelaars in de buurt zijn, dient u zich aan de normale verkeersregels te houden.
Nordic walking (gebruik van poles) is toegestaan. Ook rolstoelen en buggy's mogen worden meegenomen c.q. worden gebruikt. Het gebruik maken van rolschaatsen, skateboard, step, fiets, etc. is niet toegestaan.

AAN- EN AFMELDEN
Elke deelnemer of groep is verplicht zich iedere dag aan- en af te melden op het startbureau in Bibliotheek Theek 5, via ingang achterzijde De Boodschap, (parkeerplaats P2). De deelnamekaart wordt dan gescand. Het startbureau sluit om 21.15 uur.

MEDAILLE
Voor het behalen van de medaille dient op alle vier de dagen gewandeld te worden.

GROEPSBEGELEIDERS
Wandelaars tot en met groep 8 van de basisschool moeten onder toezicht van twee of meer ouders/verzorgers/begeleiders lopen.
Alle begeleiders van een groep moeten 18 jaar of ouder zijn.

SLECHT WEER
Wanneer voor de start noodweer op komst is dan behoudt de organisatie zich het recht om de deelnemers later in de avond van start te laten gaan of deze dag geheel te annuleren uit veiligheidsoverwegingen.
Mocht tijdens het wandelen de weersituatie zodanig veranderen dat het gevaar kan opleveren voor de wandelaars, dan zal de organisatie proberen de wandelaars op een zo snel en veilige manier terug te laten keren naar de start locatie.

Bij de weercode oranje of rood voor de provincie Noord-Brabant, uitgegeven door het KNMI, wordt de wandelavond afgelast.
Al deze informatie wordt direct in de app, op Facebook en op de website gemeld.

AFVAL
Afval achterlaten op de route is verboden. Gelieve uw afval mee te nemen en op de start/finishlocatie weg te gooien in de daarvoor bestemde bakken.

CONTROLEPOSTEN
Tijdens de wandeling worden op niet nader bekend gemaakte plaatsen de deelnamekaarten gescand. Indien een kaart niet is gescand, kan de organisatie besluiten geen medaille uit te reiken.

ROKEN EN DRINKEN
De Avondvierdaagse Rijen is een rookvrije activiteit. Dit betekent dat er op het start/finish terrein en op de routes niet wordt gerookt. Alcoholgebruik tijdens de wandeling is verboden.

BEELDMATERIAAL
De deelnemers stemmen er mee in dat de organisatie beelden maakt of laat maken van het wandelevenement en dat de beelden van de wandelaars gebruikt worden in het kader van de publiciteit voor de A4D Rijen.

TENSLOTTE
De leiding is bevoegd om bij wangedrag de deelnamekaart van de betreffende deelnemers in te nemen en hen van verdere deelname uit te sluiten.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
Sponsors Avondvierdaagse Rijen 2024: